Manévrové a výstražné signály - moře   Zvukové signály za snížené viditelnosti - moře
           
  měním svůj kurz vpravo   loď se strojním pohonem pohybující se vzhledem k vodě
         
  měním svůj kurz vlevo      
        loď se strojním pohonem
zastavená a nepohybující se
vzhledem k vodě
  dávám zadní chod    
         
  zamýšlím vás předjet po vaší pravé straně      
      loď - neovladatelná
          - s omezenou manévrovací schopností
  zamýšlím vás předjet po vaší levé straně    
        - omezovaná svým ponorem
          - plachetnice
  souhlasím s předjetím     - provádějící lov ryb
          - provádějící vlečení nebo tlačení
  nerozumím vašim záměrům nebo činnosti      
      vlečená loď nebo poslední loď ve vleku
         
  přibližuji se k zákrutu nebo takovému místu plavební dráhy, kde mohou být jiné lodi skryty za překážkou      
     
      loď na kotvě
       
         
         
  odpověď plavidla skrytého za zákrutou nebo překážkou   loď délky 100 m a více na kotvě
       
         
        může také:
           
           
        loď nasedlá na dno
     
     
           
        může také:
           
           
        loď délky 100 m a více nasedlá na dno
     
     
     
           
        může také: