Protože je tam sůl - takto jednoduchá by mohla být odpověď.

Odkud se ta sůl ale bere? Do moře je sůl splavována z pevniny. Mořská voda je slaná, protože do ní přitéká sladkovodní voda s obsahem soli  (i sladká voda obsahuje sůl, ale jen v malém množství). Ta potom zůstává v mořské vodě. Soli se vypařuje daleko méně, než moře přijímá. Celý koloběh se nikdy neuzavírá.

Voda z moře se odpaří, pak dopadne na pevninu, kde splaví sůl a další minerály z půdy. Ty jsou pomocí sladkovodní vody unášeny do moře. V moři se sůl akumuluje, protože se nedokáže odpařit. Sůl je v moři také díky vulkanické činnosti, která také ovlivňuje  její množství. Ze sopečné lávy se uvolňují různé látky, čili i sůl.

Je to celé pravda?
Tato hypotéza  není  úplně stoprocentní. Mořská voda se totiž utvářela po hodně dlouho dobu, ze které nemáme prokazatelné důkazy. Proč lze toto odůvodnění vyvrátit?  Voda smývá pevninu, ve které není až tak vysoká koncentrace soli. V průběhu geologických epoch se slanost vody liší. Obsah soli se také liší podle jednotlivých moří.

Není voda jako voda - slaná voda má odlišné vlastnosti. Mořská voda má salinitu okolo 3,5 % (1 kg mořské vody obsahuje 35 gramů soli). Slaná voda má rozdílnou hustotu a jiný bod mrazu. Průměrná hustota mořské vody je 1,025 g/ml. Tato voda mrzne při teplotě -2 °C.

Otázka by mohla znít ale ještě i jinak. Jak víme, že je voda v moři slaná? To si každý z nás může lehce vyzkoušet „na vlastní jazyk“. Proto určitě víme, že voda v moři slaná je - přesný důvod se ale zatím nedozvíte.

Pro zajímavost - celkové množství soli ve světových oceánech by pokrylo celou Evropu vrstvou vysokou cca 5 km.

Navštívíte-li Sant Carles de la Rápita a vyplujete do zálivu, pak tam můžete shlédnout bílé  hory tvořené solí získávanou z mořské vody. Bude-li se těžbě a obchodu s mořskou solí dařit, pak se může hypoteticky v budoucnu stát, že i moře se stane sladkovodní louží……….