Plavební znak je značka, kterou je vybavena vodní dopravní cesta a která dává pokyn, zákaz nebo informaci zejména posádkám plavidel. Znaky se dělí na zákazové, příkazové, omezující, informativní a doplňující

.

Levá strana plavební dráhy (po proudu)     Levá strana plavební dráhy (po proudu)
Pravá strana plavební dráhy (po proudu)     Pravá strana plavební dráhy (po proudu)
Hlavní vodní cesta odbočuje vpravo (v případě plavby proti proudu vlevo)     Hlavní vodní cesta odbočuje vpravo (v případě plavby proti proudu vlevo)
Hlavní vodní cesta odbočuje vlevo (v případě plavby proti proudu vpravo)     Hlavní vodní cesta odbočuje vlevo (v případě plavby proti proudu vpravo)
Přechod plavební dráhy z pravého břehu na levý Přechod plavební dráhy z pravého břehu na levý   Přechod plavební dráhy z pravého břehu na levy
Přechod plavební dráhy z levého břehu na pravý Přechod plavební dráhy z levého břehu na pravý   Přechod plavební dráhy z levého břehu na pravý
Levý břeh Levý břeh   Levý břeh
Pravý břeh Pravý břeh   Pravý břeh
Nebezpečí, překážka na levém břehu Nebezpečí, překážka na levém břehu   Nebezpečí, překážka na levém břehu
Nebezpečí, překážka na pravém břehu Nebezpečí, překážka na pravém břehu   Nebezpečí, překážka na pravém břehu
Rozdělení plavební dráhy Rozdělení plavební dráhy   Rozdělení plavební dráhy

Zákazové signální znaky

Zákaz proplutí Zákaz proplutí Zákaz proplutí Zákaz proplutí
Zákaz předjíždění, zákaz vzájemného předjíždění sestav Zákaz předjíždění, zákaz vzájemného předjíždění sestav   Zákaz předjíždění, zákaz vzájemného předjíždění sestav
Zákaz předjíždění, zákaz vzájemného předjíždění sestav     Zákaz potkávání a předjíždění
Zákaz stání     Zákaz stání
Zákaz kotvení, vlečení kotev a řetězů     Zákaz kotvení, vlečení kotev a řetězů
Zákaz vyvazování u břehu     Zákaz vyvazování u břehu
Zákaz provádět obrat     Zákaz provádět obrat
Zákaz vytvářet vlnobití nebo sání     Zákaz vytvářet vlnobití nebo sání
Zákaz plavby mimo vyznačený prostor   Zákaz plavby mimo vyznačený prostor
Proplutí je dočasně zakázáno, ale je třeba se připravit k plavbě     Proplutí je dočasně zakázáno, ale je třeba se připravit k plavbě
Zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem     Zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem
Zákaz plavby všech rekreačních plavidel     Zákaz plavby všech rekreačních plavidel

Příkazové signální znaky

Příkaz plout ve směru stanoveném šipkou     Příkaz plout ve směru stanoveném šipkou
Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku/pravém boku Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku/pravém boku   Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku/pravém boku
Příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku/levém boku Příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku/levém boku   Příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku/levém boku
Příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku/pravém boku Příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku/pravém boku   Příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku/pravém boku
Příkaz zůstat stát v případech stanovených Řádem plavební bezpečnosti Příkaz zůstat stát v případech stanovených Řádem plavební bezpečnosti   Příkaz zůstat stát v případech stanovených Řádem plavební bezpečnosti
Příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (v km/hod) Příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (v km/hod)   Příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (v km/hod)
Příkaz dát zvukový signál Příkaz dát zvukový signál   Příkaz dát zvukový signál
Příkaz zachovat zvláštní pozornost     Příkaz zachovat zvláštní pozornost
Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu nebo před jejím křížením, zda tento manévr nepřinutí plavidlo na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby (různé tvary křížení) Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu nebo před jejím křížením, zda tento manévr nepřinutí plavidlo na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby (různé tvary křížení) Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu nebo před jejím křížením, zda tento manévr nepřinutí plavidlo na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby (různé tvary křížení) Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu nebo před jejím křížením, zda tento manévr nepřinutí plavidlo na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby (různé tvary křížení)
Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kanále     Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kanále

Omezující signální znaky

Hloubka je omezena (v m)     Hloubka je omezena (v m)
Průjezdní výška je omezena (v m)     Průjezdní výška je omezena (v m)
Šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena (v m)     Šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena (v m)
Omezení v plavbě, s nímž je nutno se seznámit „INFORMUJTE SE“     Omezení v plavbě, s nímž je nutno se seznámit „INFORMUJTE SE“
Plavební dráha je vzdálena od pravého břehu na vzdálenost, kterou musí plavidla dodržovat (v m)     Plavební dráha je vzdálena od pravého břehu na vzdálenost, kterou musí plavidla dodržovat (v m)

Doporučující signální znaky

Doporučené proplouvání v obou směrech     Doporučené proplouvání v obou směrech
Doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno) Doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno) Doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno)
Doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních otvorech nebo v jezových polích)   Doporučení držet se v určeném prostoru
(v mostních otvorech nebo v jezových polích)
Doporučuje se plout ve směru šipky     Doporučuje se plout ve směru šipky

Upozorňující signální znaky

Povolení proplutí Povolení proplutí   Povolení proplutí
Jez     Jez
Převozní lodě, které neplují volně Převozní lodě, které neplují volně   Převozní lodě, které neplují volně
Převozní lodě plující volně     Převozní lodě plující volně
Povolené stání (na kotvě nebo vyvázání u břehu)     Povolené stání (na kotvě nebo vyvázání u břehu)
Stání povoleno v šířce pásma na znaku (v m)     Stání povoleno v šířce pásma na znaku (v m)
Povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů     Povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů
Povolené vyvazování u břehu     Povolené vyvazování u břehu
Místo doporučené pro obrat     Místo doporučené pro obrat
Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě – má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě (různé tvary křížení ) Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě – má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě (různé tvary křížení ) Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě – má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě (různé tvary křížení ) Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě – má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě (různé tvary křížení )
Plavba plavidel s vlastním pohonem povolena     Plavba plavidel s vlastním pohonem povolena
Plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena     Plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena
Plavba plachetnic povolena     Plavba plachetnic povolena
Možnost získat informaci radiofonickým spojením na vyznačeném kanálu     Možnost získat informaci radiofonickým spojením na vyznačeném kanálu